legal

The Bird d.o.o.
Kanalski put 1, 10000 Zagreb
Upisano kod Trgovačkog suda  u Zagrebu.
MBS: 080999605   OIB: 79306528836
Član uprave: Nicholas Colgan
Temeljni kapital 655.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Žiro račun (IBAN): HR8623600001102508485, Zagrebačka Banka
eva@thegarden.hr

Personal data entry and transfer

Personal data entry and transfer and credit card number data is secured with the highest security standards insured by WSPay system for on-line credit card authorization complying with the requirements of credit card companies, credit card brands and PCI DSS standards. Credit card authorization and payment is carried out through the WSPay payment gateway.

Privacy policy

The Bird d.o.o. commits to protect private information provided by its customers, in a way of gathering only the necessary and basic information about the users that we are required to have in order to fulfill our obligations; informs the clients about the use of data, gives the clients a choice of using their data on regular basis, including the possibility of choosing whether they want their name to be removed from the marketing campaign lists. All of the client’s data is closely kept and it’s available only to the employees who need this information in order to perform their duties. All of the The Bird d.o.o. employees and business partners are obliged to respect the privacy protection principles.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), odnosno Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, jest uredba Europske unije koja regulira zaštitu osobnih podataka i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

Na koga se odnosi GDPR?

U THE BIRD-u GDPR se prvenstveno odnosi na privatne korisnike koji upotrebljavaju robu i usluge THE BIRD-a. No, uredba se odnosi i na poslovne korisnike kod kojih je moguće utvrditi o kojoj je privatnoj osobi riječ, npr. na obrtnike.

Koje vrste osobnih podataka THE BIRD prikuplja?

Uvijek prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni za poslovanje, odnosno koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe.
THE BIRD nikada ne prikuplja neprimjerene podatke.
Osobni podaci koje najčešće prikupljamo jesu ugovorni podaci. Ugovorne podatke dali ste nam pri sklapanju ugovora (to su matični podaci, npr. ime i prezime, poštanska adresa, OIB, datum rođenja, podaci za kontakt).

Koliko dugo THE BIRD čuva vaše podatke?

Podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako je važećim propisima za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja.

Politika zaštite privatnosti korisnika

uvod

THE BIRD d.o.o., Kanalski put 1, Zagreb (dalje: THE BIRD), pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje: zaštita privatnosti) svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. Zaštita privatnosti korisnika THE BIRD-a sastavni je dio naših usluga i proizvoda te važan čimbenik korisničkog iskustva.

Politikom zaštite privatnosti korisnika THE BIRD-a (dalje: Politika) svojim korisnicima želimo pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u THE BIRD-u te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima.

Politikom se ne umanjuju prava i ne uspostavljaju obveze korisnicima u odnosu na obradu osobnih podataka, a koje korisnici imaju na temelju važećih propisa i mogućih ugovornih odredbi o zaštiti osobnih podataka. Politika je jednostrani pravno obvezujući akt THE BIRD-a.

1. Područje primjene
2. Načela obrade osobnih podataka
3. Kako prikupljamo osobne podatke
4. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo
5. U koje svrhe upotrebljavamo prikupljene osobne podatke
6. Kome se obratiti
7. Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike
8. Primjena Politike

područje primjene

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika THE BIRD-a koje THE BIRD prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra osobnim podatkom.

Politika se primjenjuje na usluge i proizvode THE BIRD-a koji uključuju obradu osobnih podataka.

THE BIRD je voditelj obrade u odnosu na osobne podatke svojih korisnika u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Politika se prvenstveno odnosi na fizičke osobe - kupce i dobavljače THE BIRD-a (dalje Korisnici) i/ili su zainteresirane za navedeno (dalje u tekstu: Potencijalni korisnici)